lead ogilvy

נותנים תקווה

עמותת "נותנים תקווה" הוקמה בשנת 2004, והינה עמותת הבית של בית החולים לילדים ע"ש אדמונד ולילי ספרא בתל השומר.העמותה מהווה שירות משלים לשירות הרפואי המקצועי המוענק ע"י צוות בית החולים וכשמה כן היא נותנת תקווה לחיים…..העמותה הוקמה במטרה לתמוך ולסייע לילדים המאושפזים ולבני משפחותיהם, לדאוג לרווחתם ולהקל עליהם בהתמודדות היומיומיתהכרוכה באשפוז ממושך בבית החולים.