גיא ודורון לוי

ניהול תקציב דיגיטל בפרויקט mundo של גיא&דורון לויבכל הפלטפורמות ברחבי הרשת. עיצוב פיתוח והטמעת עמוד נחיתה.